___::ตรวจสอบสถานะการสอบ::___

กรอกรหัสนักศึกษา : ให้พิมพ์รหัสนักศึกษา


***หมายเหตุ***
- ให้ผู้กู้ตรวจสอบว่าตนเองได้ทำข้อสอบหรือยัง
- กรุณากรอกรหัสให้ถูกต้องนะ เพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าไปทำขอสอบได้ครับ
- ถ้าผู้กู้ยังไม่ได้สอบให้คลิ๊กลิ้งค์เพื่อเข้าไปทำข้อสอบ
- ถ้าผู้กู้สอบไม่ผ่าน ระบบจะไม่บันทึกคะแนนให้ ***ฉะนั้นให้ผู้กู้เข้าไปทำข้อสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน!!!คลิ๊กดูขั้นตอนการทำข้อสอบ