Here come some awesome lines or quote you wish.....
Toggle
 • นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานครบ 124 ปี

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้านวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในวงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณภาพมากขึ้นและถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ และนายกสมาคมศิษย์เก่า

  อ่านเพิ่มเติม
 • โครงการพัฒนาบุคลิคภาพศิษย์เก่า

  โครงการพัฒนาบุคลิคภาพศิษย์เก่า นำโดยนายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะท่านผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในที่ทำงานหรือชีวิตประจำวัน

  อ่านเพิ่มเติม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันตก โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่นี่เป็นจำนวนมาก เพราะมหาวิทยาลัยเรามีคุณภาพทางด้านการศึกษา บุคลากรและความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการในปัจจุบัน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่น

  อ่านเพิ่มเติม
 • โครงการบริจาคโลหิต

  สมาคมศิษย์ร่วมกับทางสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมาร่วมบริจาคเป็นจำนวน

  อ่านเพิ่มเติม
 • สมาคมศิษย์ประชุมโครงการต้นกล้าจิตอาสา

  สมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดประชุมการจัดโครงการต้นกล้าจิต เป็นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่มหาวิทยาลัย

  read more
 

: นายกสมาคม

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์

 • ตำแหน่ง :นายกสมาคมศิษย์เก่า
 

: สายตรง

สมาคมศิษย์เก่า NPRU.

 • โทร :034-109-300 ต่อ 3381
 • Fax : 0-3410-9324 (Auto)
 • Email :wit1234@hotmail.com
 • Address :อาคารกองกิจการนักศึกษา เลขที่ 85 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 

ข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

สมาคมนี้ชื่อว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และให้ชื่อย่อว่า “สศก.มรน.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Nakhon Pathom Rajabhat University Alumni Association” และตัวย่อว่า “NPRUAA” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ได้จบการศึกษา ดูแลเรื่องบัณพิตติดตามข้อมูลสภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมที่ก้าวเข้าไปสู่โลกของการทำงาน รวมถึงงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และทางสมาคมก็ได้สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย

นายกแต่ละสมัยของสมาคม
นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2550 - 2551
นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2551 - 2552
นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2552 - 2553
นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2553 - 2554

 นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2555 - 2556
นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2556 - 2557
นายก้องเกียรติ์ ไพบูลย์กิจ

ตำแหน่ง : นายกปี 2557 - 2558

ยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยทุกท่านบัณฑิตอย่าลืมเข้าไปบันทึกข้อมูลศิษย์เก่าแล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นที่อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อทำเรื่องจบการศึกษาด้วย