Here come some awesome lines or quote you wish.....
Toggle
 • โครงการและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
  สมาคมศิษย์ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น การบริจาคโลหิต หรือ การอบรมอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

  คลิ๊กอ่านรายละเอียด
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม || สร้างรูปโปรไฟล์ || เพื่อรวมพลังแห่งความภูมิใจ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครบรอบ 82 ปี "NPRU 82nd ANNIVERSARY"

  คลิ๊กเข้าไปอัพโหลดรูปภาพโปรไฟล์
 • นายกสมาคมร่วมพิธีเปิดงานครบ 124 ปี

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้านวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในวงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณภาพมากขึ้นและถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ และนายกสมาคมศิษย์เก่า

  อ่านเพิ่มเติม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันตก โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่นี่เป็นจำนวนมาก เพราะมหาวิทยาลัยเรามีคุณภาพทางด้านการศึกษา บุคลากรและความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการในปัจจุบัน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่น

  อ่านเพิ่มเติม
 

: นายกสมาคม

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์

 • ตำแหน่ง :นายกสมาคมศิษย์เก่า
 

: สายตรง

สมาคมศิษย์เก่า NPRU.

 • โทร :034-109-300 ต่อ 3381
 • Fax : 0-3410-9324 (Auto)
 • Email :wit1234@hotmail.com
 • Address :อาคารกองกิจการนักศึกษา เลขที่ 85 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

สมาคมนี้ชื่อว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และให้ชื่อย่อว่า “สศก.มรน.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Nakhon Pathom Rajabhat University Alumni Association” และตัวย่อว่า “NPRUAA” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ได้จบการศึกษา ดูแลเรื่องบัณพิตติดตามข้อมูลสภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมที่ก้าวเข้าไปสู่โลกของการทำงาน รวมถึงงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และทางสมาคมก็ได้สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวภา บัวเวช

ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 1
นายบดินทร์ชัย เกรียงไกรชาญ

ตำแหน่ง : ปฏิคม
นายโกเมศ ฉิมมี

ตำแหน่ง : เลขานุการ
ดาบตำรวจ จิรภัทร ภูสมศรี

ตำแหน่ง : กรรมการ

 นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์

ตำแหน่ง : กรรมการ
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง

ตำแหน่ง : เหรัญญิก
นายภัคภณ ธนกุลโชติการ

ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

บัณฑิตที่จะมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตอย่าลืมเข้าไปบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยเข้าที่เมนู"บันทึกข้อมูล" แล้วต้องเตรียมเอกสารดังนี้

คลิ๊กอ่าน

แนวปฏิบัติของบัณฑิต

เป็นแนวทางปฏิบัติของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัคร


คลิ๊กอ่าน

สมาคมศิษย์เก่า &สภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจมาร่วมบริจาคได้ที่ชั้น 1 ตึกกองกิจการนักศึกษา

คลิ๊กอ่าน

กิจกรรมสมาคม

Home Portfolio

นายกสมาคมร่วมพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 124 ปี

เพิ่มเติม
Home Portfolio

โครงการต้นกล้าจิตอาสา

สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสา เพื่อปลููกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัย


เพิ่มเติม
Home Portfolio

โครงการบริจาคโลหิต

สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรสนใจมาบริจาคเป็นจำนวนมาก

เพิ่มเติม
Home Portfolio

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

สมาคมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิคภาพให้กับศิษย์เก่า เป็นการพัฒนาทางด้านบุคลิคภาพของบัณฑิต เพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตปัจจุบัน

เพิ่มเติม
ยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยทุกท่านบัณฑิตอย่าลืมเข้าไปบันทึกข้อมูลศิษย์เก่าแล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นที่อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อทำเรื่องจบการศึกษาด้วย