Here come some awesome lines or quote you wish.....
Toggle

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 124 ปี ครููไทย

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้านวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในวงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณภาพมากขึ้นและถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ และนายกสมาคมศิษย์เก่า