กำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558-2559

โดยมีรายละเอียดดังนี้->>คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 10 มีนาคม 2561 อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Image

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต/กลุ่มการฝึกซ้อม

2.1 กลุ่มบัณฑิตฝึกซ้อม-->>คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

2.2 รายชื่อบัณฑิต

- รายชื่อบัณฑิตชุดที่ 1 (กลุ่มที่ 1-24)-->>คลิก

- รายชื่อบัณฑิตชุดที่ 2 (กลุ่มที่ 25-48)-->>คลิก

- รายชื่อบัณฑิตชุดที่ 3 (กลุ่มที่ 49-72)-->>คลิก

สั่งจองชุดครุย

เชิญสั่งชุดครุย / สูท ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. *งดบริการวันเสาร์

*อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 (ห้องขายอุปกรณ์นักศึกษา)

   สีชุดคลุยตามปริญญาบัตร>>->>คลิกดูรายละเอียด

Tel: 034-109300 ต่อ 3374, 3377, 3386, 3392 Fax: 034-261048

   ดาวน์โหลดเอกสาร>>->>คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

Image
Image

แนวทางปฏิบัติการฝึกซ้อม/และ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   ดาวน์โหลดเอกสาร>>->>คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

หมายเหตุ

1 บัณฑิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- ให้มารับ ใบปริญญาบัตร ที่งานทะเบียน ขอรับได้หลังวันพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้ว 1 วัน สามารถแจ้งรับได้ตลอดไม่มีกำหนด แต่หากมารับหลัง 3 เดือนไปแล้ว จะเสียค่าปรับ 500 บาท

2. บัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป

- ให้ติดต่อที่ห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตึก 15 ชั้น เพื่อเขียนบันทึกข้อความขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมชำระค่าปรับ 500 บาท โดยถ่ายใบเสร็จค่าปรับแนบเอกสารขอเลื่อนการเข้ารับ ส่งได้ที่สำนักงานอธิการบดี ตึก 15 ชั้น
Image