Loading...

งานนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่ต้องเรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อ สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้เพื่อทำการสมัครได้

หรือนักศึกษาท่านใด ที่ต้องเรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อ สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้เพื่อทำการสมัครได้เช่นกัน

ในเว็บไซต์นี้เป็นงานเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) นักศึกษาสามารถเข้ามาดูรายละเอียดในการรับสมัคร ข้อมูลกำหนดการต่างๆ ในการสมัคร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารต่างๆ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

เป็น พรบ.พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารปีพุทธศักราช 2503 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบนักศึกษาวิชาทหารว่าด้วยการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารปี 2554

ระเบียบนักศึกษาวิชาทหารว่าด้วยการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารปี 2554 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกฯปี 2563

ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกฯปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหารปี 2562

ระเบียบสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหารปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2560

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

0+ Get Views form watch
0+ Get Views form watch
0+ Get Views form watch
0+ Get Views form watch
You can scan me

Qr-Code

Image

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปี 2565

Posted 9 สิงหาคม 2565 By Vutichai

ประกาศด่วน! รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเข้าฝึกปีการศึกษา 2565 *นักศึกษาที่เข้าใหม่หรือนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถเข้า Download อ่านรายละเอียดได้และให้นักศึกษาปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ถ้าหากข้อมีสงสัยสอบถามได้ที่ชั้น 1 อาคารกองกิจฯ หรือโทรตามเบอร์ติดต่อหน้าเว็บไซต์นี้

รายละเอียด คลิ๊ก

Image

ระเบียบการรับสมัคร

Posted 9 สิงหาคม 2565 By Vutichai

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2563

รายละเอียด คลิ๊ก

Get In Touch

Contact Us

TROTCS

งานนักศึกษาวิชาทหาร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร, ประกาศกฏระเบียบหรือข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบประกาศเกียรติบัตรเมื่อนักศึกษาฝึกวิชาทหารจบ

Go to website