โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
::รายการแข่งขันประจำวันที่:: 22 / 10 / 2018

1. ราชภัฏเพชรบุรี VS ราชภัฏกาญจนบุรี ( ทีมหญิง ) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)
ผลการแข่งขัน /เซต 3 : 0 ผู้ชนะ : เพชรบุรี

เซตที่ เพชรบุรี กาญจนบุรี
1 25 20
2 25 9
3 25 12
4 - -
5 - -
รวมเซต 3 0
2. ราชภัฏนครปฐม VS ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( ทีมหญิง ) เวลา 10.30 น. ณ อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)
ผลการแข่งขัน /เซต 3 : 0 ผู้ชนะ : นครปฐม

เซตที่ นครปฐม จอมบึง
1 25 13
2 25 10
3 25 14
4 - -
5 - -
รวมเซต 3 0
3. ราชภัฏนครปฐม VS ราชภัฏกาญจนบุรี ( ทีมชาย ) เวลา 12.00 น. ณ อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)
ผลการแข่งขัน /เซต 0 : 0 ผู้ชนะ : 999

เซตที่ นครปฐม กาญจนบุรี
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
รวมเซต 0 0
4. ราชภัฏจอมบึง VS ราชภัฏเพชรบุรี ( ทีมชาย ) เวลา 13.30 น. ณ อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)
ผลการแข่งขัน /เซต 0 : 0 ผู้ชนะ : 999

เซตที่ จอมบึง เพชรบุรี
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
รวมเซต 0 0