โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล
::รายการแข่งขันประจำวันที่:: 22 / 10 / 2018

1. ราชภัฏเพชรบุรี VS ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( ทีมหญิง ) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมแข่งขัน)
ผลการแข่งขัน /แต้ม 79 : 34 ผู้ชนะ : เพชรบุรี

2. ราชภัฏกาญจนบุรี VS ราชภัฏนครปฐม ( ทีมหญิง ) เวลา 10.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมแข่งขัน)
ผลการแข่งขัน /แต้ม 39 : 51 ผู้ชนะ : นครปฐม

3. ราชภัฏเพชรบุรี VS ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( ทีมชาย ) เวลา 11.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมแข่งขัน)
ผลการแข่งขัน /แต้ม 82 : 67 ผู้ชนะ : เพชรบุรี

4. ราชภัฏนครปฐม VS ราชภัฏกาญจนบุรี ( ทีมชาย ) เวลา 12.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมแข่งขัน)
ผลการแข่งขัน /แต้ม 47 : 65 ผู้ชนะ : กาญจนบุรี