โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ
::รายการแข่งขันประจำวันที่:: 22 / 10 / 2018

1. ราชภัฏนครปฐม VS ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( ชุดชาย ) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมตระกร้อ)
ผลการแข่งขัน /ทีม 2 : 0 ผู้ชนะ : นครปฐม

ทีม ก

เซตที่ นครปฐม จอมบึง
1 21 10
2 21 11
3 - -
รวมเซต 2 0

ทีม ข
เซตที่ นครปฐม จอมบึง
1 21 11
2 21 14
3 - -
รวมเซต 2 0
2. ราชภัฏกาญจนบุรี VS ราชภัฏเพชรบุรี ( ชุดชาย ) เวลา 10.30 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมตระกร้อ)
ผลการแข่งขัน /เซต 0 : 0 ผู้ชนะ : 999

ทีม ข
เซตที่ กาญจนบุรี เพชรบุรี
1 18 21
2 21 19
3 21 17
รวมเซต 2 1

ทีม ค
เซตที่ กาญจนบุรี เพชรบุรี
1 21 17
2 21 11
3 - -
รวมเซต 2 0
3. ผู้ชนะคู่ 1 VS ผู้แพ้คู่ 2 ( ชุดชาย ) เวลา 14.00 น. ณ อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมตระกร้อ)
ผลการแข่งขัน /เซต 0 : 0 ผู้ชนะ : 999

เซตที่ - -
1 0 0
2 0 0
3 0 0
รวมเซต 0 0
4. ผู้ชนะคู่ 2 VS ผู้แพ้คู่ 1 ( ชุดชาย ) เวลา 15.30 น. ณ อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)
ผลการแข่งขัน /เซต 0 : 0 ผู้ชนะ : 999

เซตที่ - -
1 0 0
2 0 0
3 0 0
รวมเซต 0 0