ขอแสดงความยินดี กับ ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.ดวงใหม่

นายกรกฏ สิงหะเนติ และนางสาวนฤมล คงแจ่ม นักศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครปฐม ชนะเลิศการประกวดดาว-เดือน พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ครั้งที่ 39....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

ดาว-เดือน พ.จ.น.ก.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอขอบพระคุณน้องๆ ดาว-เดือน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสามารถและสวยหล่อทุกคนเลย....

กีฬา พจนก.ครั้งที่ 39 ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

ยินดีต้อนรับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี, ม.ราชภัฏเพชรบุรี และ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สู่ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์....

มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 39 30 20 89 เหรียญ
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 24 34 79 เหรียญ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15 17 32 64 เหรียญ
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 7 11 26 44 เหรียญ

สรุปเหรียญเป็น PDF

  • อาคารที่พักนักกีฬาและโค้ช

    ทางเจ้าภาพได้จัดสรรที่พักสำหรับนักกีฬาและบุคลากรทั้ง 3 ราชภัฏ โดยได้ให้พักที่อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย...