โปรแกรมการแข่งขันกีฬา
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้มีการจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาทั้ง 15 ประเภทต่างลิ้งค์ ด้านขวามือ
หมายเหตุ
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ พ.จ.น.ก. นี้