ระเบียบการแข่งขันกีฬา 15 ประเภท
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีการแข่งขันของทุกปีการศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก เพื่อสานความสัมพันธ์พี่น้องชาวราชภัฏ "คนของพระราชา" การแข่งขันกีฬาทั้ง 15 ประเภท นั้นต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับในการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. หรือ เฟื่องฟ้าเกมส์ อย่างเคร่งครัด