อาคารที่พักนักกีฬา

อาคารที่พักมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เป็นอาคาร A7 เป็นอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
###