สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ใช้แข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. กีฬาฟุตบอลชาย และหญิง
2. กีฬากรีฑาชาย และหญิงทุกประเภท