อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)

อาคารพลศึกษาเก่า (โค้งหลังคา)


ใช้แข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. กีฬาวอลเลย์บอลชาย
2. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง