จังหวัดอื่นๆ รวม

ประกาศรวมแยกแต่ละภาค ดังนี้

สถานที่ติดต่อ-สอบถาม

ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลาติดต่อ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นเวลาพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3386

แฟกซ์ 034-261048