ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ปี 2560

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการสมัครเรียน รด. ปี 2560
สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รด. ได้เมื่อไหร่ครับ
เข้าขั้นตอนที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัคร มีอะไรบ้างครับ
เข้าขั้นตอนที่ 2

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผมจะไปสมัครเรียน ได้ที่ไหนครับ
เข้าขั้นตอนที่ 3

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พอสมัครเสร็จ ต้องทำอะไรต่อครับ
เข้าขั้นตอนที่ 4

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและรายงานตัว(ส่วนกลาง) เพื่อนำไปอ่านรายละเอียดได้
คู่มือ "การสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
(ส่วนกลาง)

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม