ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ปี 2561

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. )

 • กำหนดการ

  ***ต้องมาเขียนใบรายงานตัว และส่งหลักฐาน ที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  พี่ครับ พี่ครับ...

  คือว่าผมสนใจอยากจะเรียน รด. ครับผม จะต้องทำอย่างไรครับ

  คำตอบครับ

  ต้องมาเขียนใบรายงานตัว และส่งหลักฐาน ที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้นครับ ***ถ้ามาส่งหลังกำหนดจะไม่รับ ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อปฏิบัติในการสมัคร


ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนสมัครต้องปฏิบัติตามนี้
1.ให้ดูนักศึกษาดูประกาศรับสมัครให้ดี คลิ๊ก
2.ให้เตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนคลิ๊ก
3.ให้มาสมัครตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้นคลิ๊ก
4.นักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรองกรุงเทพฯ คลิ๊ก

***หมายเหตุ***
- นักศึกษาต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นโรคต้องห้ามหรือไม่
คลิ๊ก "โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร"
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและรายงานตัวเพื่อดูขั้นตอนวิธีการต่างๆได้
คลิ๊ก "คู่มือการสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
(ส่วนกลาง)"


กลับหน้าแรก