ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ปี 2560

ติดต่อขอสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

 • การปฏิบัติ

  ให้นักศึกษานำเอกสารหลักฐานมายื่นที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

  เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม ดูจากขั้นตอนที่ 2

  พี่ครับ พี่ครับ...

  คือว่า ไม่ทราบว่าห้องอยู่ตรงไหนครับ

  คำตอบครับ

  ห้องพี่จะอยู่ข้างห้อง กยศ. ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา ห้องธุรการนะครับ มาให้ถูกนะค่ะ

ข้อปฏิบัติในการสมัคร


ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนสมัครต้องปฏิบัติตามนี้
1.ให้ดูนักศึกษาดูประกาศรับสมัครให้ดี คลิ๊ก
2.ให้เตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนคลิ๊ก
3.ให้มาสมัครตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้นคลิ๊ก
4.นักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรองกรุงเทพฯ คลิ๊ก

***หมายเหตุ***
- นักศึกษาต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นโรคต้องห้ามหรือไม่
คลิ๊ก "โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร"
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและรายงานตัวเพื่อดูขั้นตอนวิธีการต่างๆได้
คลิ๊ก "คู่มือการสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
(ส่วนกลาง)"


กลับหน้าแรก