ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ปี 2560

นศท.เข้ารายงานตัว

 • รายละเอียด

  กองพัฒนานักศึกษาจะนำ นศท.เข้ารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การกำลังสำรองกรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 05.30

  ให้ นศท.มาตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียน

  พี่ครับ พี่ครับ...

  คือว่า ทางกองพัฒนานักศึกษาจะพาไปใช่มั้ยครับ

  คำตอบครับ

  ใช่ครับ โดยจะมีผู้กำกับจากมหาวิทยาลัย พาไปรายงานตัวครับ สถานที่ขึ้นรถจะแจ้งในวันที่มาสมัครนะครับ

  !!!สำคัญ

  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือ การสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) เพื่อนำไปอ่านและศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้

  ดาวน์โหลด "คู่มือ การสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)"

ข้อปฏิบัติในการสมัคร


ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนสมัครต้องปฏิบัติตามนี้
1.ให้ดูนักศึกษาดูประกาศรับสมัครให้ดี คลิ๊ก
2.ให้เตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนคลิ๊ก
3.ให้มาสมัครตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้นคลิ๊ก
4.นักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรองกรุงเทพฯ คลิ๊ก

***หมายเหตุ***
- นักศึกษาต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นโรคต้องห้ามหรือไม่
คลิ๊ก "โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร"
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและรายงานตัวเพื่อดูขั้นตอนวิธีการต่างๆได้
คลิ๊ก "คู่มือการสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
(ส่วนกลาง)"


กลับหน้าแรก