ขั้นตอนการทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร ปี 2560

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร ปี 2560
กระผมสามารถทำเรื่องขอผ่อนผันฯทหารประจำปี 2560 ได้เมื่อไหร่ครับ
เข้าขั้นตอนที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผมจะเข้าไปบันทึกแบบคำร้องฯ ในระบบ ได้ที่ไหน ยังงัยครับ
เข้าขั้นตอนที่ 2

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เอกสารที่ต้องเตรียมมาทำเรื่องขอผ่อนผันฯทหาร มีอะไรบ้างครับ
เข้าขั้นตอนที่ 3

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พอผมทำในระบบแล้ว เอกสารเตรียมครบแล้ว แล้วทำยังงัยต่อครับ
เข้าขั้นตอนที่ 4

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม