• ประกาศทุนการศึกษาปี 2559 !!ด่วน

  Post
  รับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายใน 22 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น
  Post
  ดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการดาวน์โหลดได้เลย
  Post
  ทุนการศึกษาอื่นๆยังไม่เปิดรับสมัคร
 • รายชื่อทุนปี 2558

  1. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
  2. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3. ทุนมูลนิธิราชประชาสมสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  5. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
  6. ทุนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  7. ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
  8. ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
  9. ทุนมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ทุนเศรษฐกิจพอเพียง)
  10.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
  11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
  12. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
  13. ทุนการศึกษาคนดีมีที่เรียน (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)
  14. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
  15. ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  16. ทุนร้านกาแฟ นทนิล คอฟฟี่ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  17. ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
  18. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  19. ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
  20. ทุนการศึกษาวัดจุฬามณี
  21. ทุนพระราชทานสมเด็จพระราชินีนาถ
  22. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้
  23. ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  24. ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

 • รายชื่อทุนปี 2557

  1. ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ทุนมูลนิธิดเอสซีจี SCG อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี
  3. ทุนมูลนิธิเอสซีจี SCG สำนักงานใหญ่
  4. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
  5. ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
  6. ทุนมูลนิธิราชประชาสมสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  7. ทุนพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม
  8. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  9. ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม
  10. ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  11. ทุนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  12. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
  13.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
  14. ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
  15. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  16. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  17. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
  18. ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
  19. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
  20. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
  21. ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
  22. ทุนการศึกษาวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  23. ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  24. ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  25. ทุนนักศึกษาพิการ
  26. ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต

Menu
 • alt text

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ Lucky draw

 • alt text

  พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี2560

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนองค์พระปฐมเจดีย์) ประจำปี 2560

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ประจำปี 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด.

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษาของพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร วันที่้6 กันยายน 2559

 • alt text

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปี 2559

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปี 2559

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปี 2559

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปี 2559

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปี 2559

 • alt text

  พิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปี 2559

 • alt text

  ภาพการรับทุนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

 • alt text
 • alt text
 • alt text

ทุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษหรือเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ใบสมัครทุนการศึกษา

รับสมัครทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2560

ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 2559

Pellentesque habitant morbi Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae. December 08, 2011
Alt text
Pellentesque habitant morbi Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae. December 08, 2011
Alt text
Pellentesque habitant morbi Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae. December 08, 2011
Alt text
Pellentesque habitant morbi Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae. December 08, 2011
Alt text
Next →