Loading...

งานทหาร

นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือครบกำหนดต้องคัดเลือกทหาร สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้เพื่อดูกำหนดการหรือดำเนินการได้

โดยนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการผ่อนผันฯทหารหรือเรื่องงานทหารต่างๆ ได้

นักศึกษาต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานทหารอยู่บ่อยๆ เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อตัวนักศึกษามาก เพราะถ้าไม่ได้ดำเนินการหรือพลาดไปในบางขั้นตอนก็ถือว่าท่านได้เสียโอกาส เพราะการทำเรื่องต้องดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร พ.ศ. 2540

เป็นพระราชบัญญัติโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร พ.ศ. 2540 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

รอประกาศข่าวเกี่ยวกับงานทหาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับงานทหาร (รอ update ข่าวเพิ่มเติม)

Click to be reads

รอประกาศข่าวเกี่ยวกับงานทหาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับงานทหาร (รอ update ข่าวเพิ่มเติม)

Click to be reads

0+ Get Views form watch
0+ Get Views form watch
0+ Get Views form watch
0+ Get Views form watch
Get In Touch

Contact Us

Soldier

งานทหาร เป็นหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้บริการนักศึกษาในเรื่องงานทหาร เช่น การยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯทหารประจำปี การติดต่อเรื่องเกี่ยวกับงานทหารต่างๆ และที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานทหาร ในหน้าเว้บไซต์นี้ได้

Go to website